Hatha Yoga

Yoga betekent ‘verbinden’, ‘eenheid’, van de mens en het universum, van lichaam en geest. ‘Ha’ en ‘Tha’ is Sanskriet voor ‘Zon ’ en ‘Maan’, twee tegengestelde symbolen die elkaar aanvullen.
Hatha Yoga wil een evenwicht tussen lichaam en geest bewerkstelligen door middel van fysieke oefeningen of Asana’s, controle van de ademhaling of Pranayama’s, ontspanning en meditatie. Initieel werden de houdingen of asana’s aangeleerd om de fysieke gezondheid te verbeteren en de geest leeg te maken en om dan door meditatie tot ‘inzicht’ te komen.
Hatha yoga heeft een heilzame fysieke en therapeutische uitwerking. Ze verbetert de ademhaling, de spiertonus, de lenigheid en de bloedcirculatie en ze werkt diep in op de organen en endocriene klieren.
Innerlijke stilte en toewijding zijn sleutelwoorden.
 
Onderdelen van een Hatha Yoga les:

  • De overgang: We leven allemaal in een stressvolle maatschappij. Van bij de start wordt het accent gelegd op het loslaten van het uitwendige om bij het innerlijke te komen. De eerste ‘ontspanning’ laat toe om alle agitatie achter te laten.
  • De Kriya’s: De Kriya’s zijn verschillende eenvoudige oefeningen, bewegingen op het ritme van de ademhaling die ons voorbereiden op wat volgt. Ze dienen om energieblokkades op te heffen. Na elke Kriya voelen we na om bewust te worden van ons lichaam, wat er allemaal in het lichaam gebeurd en hoe dit aanvoelt. De Kriya’s zijn een voorbereiding op de ontspanningsfase en de ademhalingsoefeningen. 
  • De ontspanning en ademhaling: Tijdens de geleide ontspanning nemen we ruim de tijd om fysiek en mentaal te ontspannen. We ervaren de energiedoorstroming die door de Kriya’s werd opgewekt. Tijdens de ademhalingsoefening ervaren we de vitale energie en ontdekken we dat de ademhaling de motor is van onze gezondheid.
  • De Asana’s - de houdingen: Nu heeft ons lichaam een staat bereikt waarin we hem een ‘inspanning’ mogen vragen van uit een ontspanning. De Asana’s houdingen die een langere tijd worden aangehouden met het plaatsen van de ademhaling en de aandacht gericht op zichzelf. De houding wordt aangehouden zonder inspanning. We streven niet naar het uiterste, maar naar een houding binnen de grenzen van ons eigen vermogen, met de nadruk op de innerlijke beleving op fysiek en mentaal vlak. Het is net deze beleving die ons verder zal brengen in onze oefeningen.